Formació Musical

Una de les activitats més gratificants és la de fer música juntament amb altres companys. A Trémolo disposem d’una Big Band d’adults, de combos de modern i de la possibilitat de fer música de cambra. En funció del teu projecte i nivell d’instrument et proposarem un o altre grup. De totes maneres, tots els grups parteixen de la mateixa idea: muntar un repertori que aglutini i identifiqui el grup i establir una rutina que incopori a la classe setmanal, concerts puntuals ja sigui al Nota79 (teatre i bar musical de l’escola) o fora de l’escola.