Escola de Música

Avui dia, la música ens envolta i afortunadament ressona molt més enllà de les parets d’una escola. Joves, infants o adults segueixen als seus grups o compositors preferits i troben en la música un espai d’expressió, de desconnexió, d’alliberament. Trémolo, no és res més que la nostra aportació a aquesta realitat. Una escola que des de l’any 2010, pretén canalitzar i estructurar aquest interès per aprofundir en l’estudi de la música a través de metodologies que tenen molt en compte l’emoció i el gaudi envers l’aprenentatge musical.