Cantar en Grup

El desenvolupament de la veu cantada és fonamental en la formació musical. Tenir el nostre instrument a punt ens permetrà expressar amb molta més llibertat la música que anem aprenent. Cantar, afinar i educar la veu és el primer pas per educar la oïda i poder adquirir, amb els anys, les habilitats que són pròpies del músic.
Els nostres grups de veu s’allunyen deliberadament de la coral tradicional per centrar-se en un repertori modern i actual molt més proper a l’entorn musical que envolta als nostres infants d’avui dia. Són els següents:

Fer veu i espectacle és la nostra manera de treballar el cant coral en l’etapa de nivell elemental corresponent a la primària escolar. Dividits en grups d’edat, petits (1r a 3r de primària) i grans (4t a 6è de primària) els alumnes de veu i espectacle veu posen en pràctica tots els continguts del treball vocal grupal (escalfament de la veu, respiració, emissió del so, cant a veus, cant solista, etc…) però amb l’afegit d’una posada en escena d’allò que canten. Volem que cantar sigui una manera el més natural possible d’expressar una emoció, un sentiment i per tant que no es quedi en una activitat exclusivament de veu sinó també d’espectacle que integri una posada en escena.

Grup de veus format pels nostres adolescents més rebels (ESO i Batxillerat). Canten el repertori de la seva generació, la nascuda a partir de l’any 2000, en una activitat que combina el cant a veus amb les intervencions solistes. Aquest grup coral té una vida acadèmica que es completa amb concerts al Nota79 (teatre de l’escola) i activitats fora de l’escola.