Formació Musical

Concert és l’activitat més important en la formació musical d’un alumne i és el nom que donem a Trémolo a la classe de llenguatge musical. El canvi de nom no respon a una qüestió estètica sinó que està a la base d’una proposta pedagògica basada en l’acció musical “El Concert”. Cada nivell està estructurat a partir d’una sèrie de productes (reptes i propostes musicals o escèniques) que han d’elaborar i interpretar els mateixos alumnes i que donen cobertura als continguts del curs. D’aquesta manera volem substituir la classe tradicional de llenguatge musical (tant allunyada de la pròpia música i tant maleïda per a molts estudiants de música) per una proposta vivencial que integri les habilitats i coneixements que volem transmetre.

Clicant en el següent enllaç podràs veure material i exemples de la didàctica de concert

En l’etapa de formació musical elemental (de primer a sisè de primària) no distingim entre clàssic i modern. A l’aula treballem indistintament exemples i elements musicals dels dos àmbits per transmetre una experiència global dels diferents estils i característiques musicals. En l’etapa de Grau Professional i en la de nivell mig, sí que diferenciem entre els grups de formació musical clàssica i formació musical moderna.

Primària (6 a 11 anys): de primer a cinquè de primària, l’activitat de concert dura una hora setmanal. A sisè de primària, els alumnes cursen l’últim curs de l’etapa elemental i preparen la prova de Pas de Grau. Per aquest motiu, a sisè de primària Concert dura 1 hora i 30 minuts. Secundària i Batxillerat (12 a 17 anys): Tots els alumnes que vulguin seguir amb la formació musical de nivell mig ho poden fer cursant concert modern o concert clàssic, en funció del seu instrument i interessos musicals. Les durades d’aquests cursos acostumen a ser d’una hora a la setmana si bé també hi ha cursos d’una hora i trenta minuts per a aquells alumnes que vulguin preparar l’accés al Grau Professional .

És una prova que passen els alumnes en acabar l’etapa elemental per a validar les seves habilitats i coneixements musicals. És una prova global que avalua l’alumne tant en veu cantada, com en llenguatge musical i instrument.

Un cop superat aquest nivell l’alumne té tres camins possibles: seguir com a escola de música i passar al nivell mig, seguir els estudis de música però només fent instrument o activitats complementàries (tocar en grup, cantar en grup, etc..) o bé preparar-se per accedir al Grau Professional de música, ensenyaments oficials reglats per la Generalitat de Catalunya que Trémolo com a Centre de Grau Professional està autoritzat a impartir.