Instrument

Aprendre a tocar un instrument és un procés complex i apassionant que aglutina habilitats físiques, cognitives i expressives. Tant si es tracta d’un infant que comença com d’un jove que ja en sap una mica, és bàsic i fonamental que des d’un inici l’aprenentatge de l’instrument estigui connectat amb la realitat musical de l’alumne. Això vol dir que ha de servir per expressar, encara que de forma senzilla, idees musicals que siguin interessants, atractives i comprensibles per a l’alumne. Amb el temps i el desenvolupament de la tècnica, l’alumne anirà descobrint un ventall de possibilitats expressives que mica en mica anirà modificant i ampliant el seu imaginari musical inicial.

És important tenir en compte que la decisió de quin instrument tocar té més a veure amb un procés d’enamorament, i per tant força irracional, que no pas amb criteris de practicitat o conveniència. Convé, per tant, que el petit músic pugui escollir i trobar el seu instrument lliurement, independentment de si la família ja disposa d’un o altre instrument a casa. Pels alumnes que no sàpiguen quin instrument escollir, recomanem les nostres “Rodes” on s’inicia el contacte amb diferents instruments fins que es troba el que més agrada. Cada trimestre es pot canviar de roda, de manera que durant els dos anys que s’oferta aquesta activitat (cursos de Preparatori I i II corresponents a primer i segon de primària) l’alumne pot haver participat en les següents rodes: Roda Pagannini (violí, violoncel i contrabaix) Roda Rock (Bateria-guitarra elèctrica i baix elèctric o teclat) Roda Hello Dolly (Trompa i trompeta) Roda Blanc i negre (Piano) Roda Guitarlandia (guitarra elèctrica i guitarra clàssica) Roda vent fusta (Flauta, Saxofon i clarinet)

Disposem d’una amplia oferta tant d’instruments de l’àmbit de música clàssica (tots els instruments de la orquestra, la guitarra, el piano i el cant líric) com de música moderna (bateria, metalls, guitarra elèctrica, baix elèctric i cant modern)

La classe d’instrument és una activitat que es cursa en règim individual a partir de primer de nivell elemental. Els cursos que corresponen a primer i segon de primària (Preparatori I i II) es poden cursar també en grups reduïts de 2-3 alumnes sempre i quan siguin de la mateixa edat i nivell. La durada de la classe oscil·la entre 30 minuts, 45 minuts i 1 hora setmanal en funció del curs i del nivell de l’alumne.

Qualsevol alumne de qualsevol edat pot iniciar-se en la pràctica de l’instrument que més li agradi o el motivi. En funció del seu nivell i coneixements, l’escola proposarà un o altre itinerari.

És evident que si es vol aprendre música d’una forma integral i completa cal cursar llenguatge musical. Ara bé, això no exclou que l’alumne amb una base musical sòlida o amb curiositat per aprendre a tocar un instrument, hagi de cursar obligatòriament llenguatge musical. El nostre règim lliure contempla aquest perfil d’alumnat.