cerebro_musica

A classe de llenguatge i iniciació musical hem proposat als nostres alumnes un seguit de reptes. Per superar-los caldrà que els alumnes explorin, planifiquin, experimentin i elaborin un producte final que serà mostrat en la classe oberta del segon trimestre. Alguns dels productes presentats seran inclosos en el concert de final de curs al Petit Palau de la Música Catalana.

PROJECTES