Grau Professional

 • Termini d’inscripció: 4 al 16 d’abril de 2018, ambdós inclosos.
 • Imprès d’inscripció. PDF
 • A tenir en compte:
  • La inscripció a les proves s’ha de fer en el centre al qual vol accedir l’aspirant
  • Publicació llista provisional d’inscrits: 17 d’abril de 2018
  • Termini de reclamació: 18 al 20 d’abril de 2018
  • Publicació llista definitiva: 23 d’abril de 2018
 • Taxes i documentació:
  • Taxa de la prova 95€. Mode de pagament:
  • Secretaria de l’escola (horari de 10:00 a 14:00h i de 16:000h a 20:00h)
  • Transferència bancària indicant el nom de l’alumne i el concepte “Proves d’accés 2018”:
  • Banc Sabadell: ES66 0081 0171 41 0001467352
  • En totes les activitats relacionades amb les proves, per tal de comprovar la identitat dels aspirants, cal portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual es va fer la inscripció. En cas de no tenir el document original o que es detecti alguna irregularitat, es pot excloure de la convocatòria la persona aspirant.
  • Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet.
  • Aspirants amb necessitats específiques: PDF

 

 

 • Proves de llenguatge musical:
  • Primer curs: 22 de maig de 2018 a les 10 h. (1 sessió: prova teòrica, dictat, lliçó a vista, cant coral)
  • De segon a sisè: publicació on-line i al taulell de l’escola el 20 d’abril
 • Proves d’instrument (totes les especialitats):
  • Publicació on-line i al taulell de l’escola el 20 d’abril
 • Comissions avaluadores i resultats de les proves:
  • Publicació composició comissions avaluadores: 10 dies abans de a realització de les proves.
  • Publicació de resultats (de cada part i finals) en el tauler d’anuncis del centre i a la web. Important: no es donarà informació personal per cap altre mitjà:
  • Qualificacions provisionals: 4 de juny de 2018.
  • Període de reclamacions: 5 i 6 de juny de 2018 (per escrit davant la comissió avaluadora).
  • Qualificacions definitives i llista d’admesos: 8 de juny de 2018.
 • Matrícula per als alumnes nous que han aprovat les Proves d’accés:
  • Del 8 de juny al 31 de juliol de 2018, ambdós inclosos.
 • Convocatòria extraordinària de setembre:
  • Prova llenguatge musical de tots els cursos i especialitats:
  • 4 de setembre de 2018
  • Prova instrumental de totes les especialitats i nivells. Publicació de les aules, dies i horaris 2 de setembre de 2018.
 • Certificació i validesa de la prova:
  • S’expandirà un certificat acreditatiu de la superació de la prova d’accés.
  • La superació de la prova d’accés és vàlida per a la matriculació als ensenyaments de què es tracti, EXCLUSIVAMENT en el curs acadèmic 2018-2019.
  • La superació de la prova no suposa l’obtenció de plaça.

Accés a 1r de Professional:
 • 22 de maig a les 10.00 h – 14.00 h : Examen de Teoria+Cant+Lliçó a vista (Tots els aspirants han de ser  a l’escola de música Trémolo a les 9.30 h)
 • Els horaris d’exàmens d’instruments es comunicaran a partir del 16 d’abril.
Accés de 2n a 6è  Professional:
 • Els exàmens corresponents a les proves d’accés de 2n a 6è es publicaran a partir del 16 d’abril.

Notícies

TRÉMOLO GRAU PROFESSIONAL · CONCERT! - Dimecres 11 d’abril a les 20:30h, concert de “Generació XXI” (Cor Jove) i una selecció d’alumnes de clàssic i de modern.  Obrim portes a les Llegir més...
TREMOLO GRAU PROFESSIONAL · CONCERT! - Dimarts 17 d’abril a les  20:30h (OBRIM PORTES A LES 20:00H) concert de la Big Band TGP, combos i intèrprets de modern. No us ho Llegir més...
TRÉMOLO GRAU PROFESSIONAL · CONCERT! - El proper dilluns 9 a les 20:30h (obrim portes a les 20:00h) vetllada dedicada a la orquestra del centre “Camerata Trémolo” i a intèrprets solistes. Llegir més...

maig 2018

dl. dt. dc. dj. dv. ds. dg.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
 • Exàmens interns Nivell Elemental
15
 • Exàmens interns Nivell Elemental
16
 • Exàmens interns Nivell Elemental
17
 • Exàmens interns Nivell Elemental
18
 • Exàmens interns Nivell Elemental
19
 • Exàmens interns Nivell Elemental
20
 • Exàmens interns Nivell Elemental
21
 • Exàmens interns Nivell Elemental
22
 • Exàmens interns Nivell Elemental
 • Exàmens Llenguatge musical Grau Professional
 • Exàmens oficials Accès a Grau Professional curs 2018-2019
23
 • Exàmens interns Nivell Elemental
24
 • Exàmens interns Nivell Elemental
25
 • Exàmens interns Nivell Elemental
26
 • Batalla de combos: Plats voladors, Rebels, Bad morning, Dimarts nit. *Obrim portes a les h
27
28
29
30
31
GUIA DE L'ESTUDIANTjpg-01
PROVES D'ACCÉS-03

Benvinguts al TGP!

La música és futur i és un aprenentatge que ens ajuda a créixer com a persones. Volem aprofitar aquests sis cursos del Grau Professional que discorren en paral·lel entre l’ESO i el Batxillerat, per demostrar-t’ho i perquè trobis en Trémolo Grau Professional un projecte que doni cobertura als teus interessos. Punts clau:

El nostre projecte vol ser un referent en transformar els models tradicionals i avançar cap a un aprenentatge musical més actiu que, a la llarga, esdevingui més profund i sòlid. Per això, hem estructurat el pla d’estudis en tres itineraris: tècnic, interpretatiu i acadèmic, per tal de potenciar i donar cobertura als diferents perfils d’alumne.

A Trémolo estem implantant l’assignatura Concert en substitució del llenguatge musical estàndard tradicional. Tot i que és freqüent trobar propostes educatives i estratègies pedagògiques per afrontar l’etapa elemental, s’estronquen incomprensiblement en arribar a l’etapa professional. Apostem en aquest camp per omplir el buit amb noves propostes. La solidesa d’aquesta assignatura durant el Grau Elemental és el passaport per al seu bon funcionament en el següent estadi.

Un dels objectius fonamentals en els plans pedagògics que s’està duent a terme a Europa és el desenvolupament personal de l’alumne. Amb aquest impuls, es pretén facilitar que l’alumne construeixi una relació única i pròpia amb la música i la possibilitat que l’enfocament sigui proper als seus interessos. L’objectiu del Grau Professional no és fer soldats per a un exèrcit musical, sinó donar les eines necessàries per a descobrir la música i la motivació per l’estudi.

Ofertem optatives directament relacionades amb el perfil de l’alumne i amb l’itinerari escollit. D’aquesta manera, el nostre centre marca un perfil propi i construeix un pla d’estudis molt més dúctil i professionalitzador on les optatives deixen de ser “pedres en la sabata” i es converteixen en activitats dinamitzadores del desenvolupament de l’alumne.

Volem que els nostres alumnes tinguin un contacte amb els escenaris des del primer moment!. De fet, un dels problemes comuns a molts dels alumnes que volen accedir a un grau superior és, precisament, el poc contacte que durant el Grau Professional han tingut amb els escenaris. La sala de concerts Nota79 es converteix, des del curs 2017-2018, en l’Auditori del Grau Professional del Trémolo. Això implica un punt diferencial fonamental amb la idea tradicional del Grau Professional: l’espai ha de ser usat, viscut, ben aprofitat per part dels alumnes incentivant la participació activa en les actuacions musicals del NOTA79, a través d’una agenda de concerts professionals i dels alumnes que fomenti l’experiència de l’escenari des de 1r curs.

––zona de comunicació i d’impulsos nerviosos––. Construeix un resum de tot el que pretén ser el Grau Professional. L’alumne que cursa TGP ha de tenir l’oportunitat de gaudir d’activitats paral·leles a les seves classes, relacionades amb l’àmbit de la música, les arts i la cultura, de manera que l’escola no sigui únicament un conjunt de “classes setmanals” que comencen i acaben en una aula i un horari. La comunicació i la relació entre persones és tan important com la relació entre conceptes.