Grau Professional

 • Termini d’inscripció: 29 de març al 9 d’abril.
 • Imprès d’inscripció: CastellàCatalà
 • A tenir en compte:
  • La inscripció a les proves s’ha de fer en el centre al qual vol accedir l’aspirant
  • Publicació llista provisional d’inscrits: 11 d’abril de 2019
  • Termini de reclamació: 11 al 25 d’abril de 2019
  • Publicació llista definitiva: 26 d’abril de 2019
 • Taxes i documentació:
  • Taxa de la prova 95€. Mode de pagament:
  • Secretaria de l’escola (horari de 10:00 a 14:00h i de 16:000h a 20:00h)
  • Transferència bancària indicant el nom de l’alumne i el concepte “Proves d’accés 2019”:
  • Banc Sabadell: ES66 0081 0171 41 0001467352
  • En totes les activitats relacionades amb les proves, per tal de comprovar la identitat dels aspirants, cal portar l’original del DNI, el passaport o el NIE amb el qual es va fer la inscripció. En cas de no tenir el document original o que es detecti alguna irregularitat, es pot excloure de la convocatòria la persona aspirant.
  • Si l’alumne és menor d’edat també s’ha de presentar:
  • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet.
  • Aspirants amb necessitats específiques: PDF

 • Proves de llenguatge musical:
  • Primer curs: 22 de maig de 2019 a les 10 h. (1 sessió: prova teòrica, dictat, lliçó a vista, cant coral)
  • De segon a sisè: 23 de maig de 2019 a les 10 h. (1 sessió: prova teòrica, dictat, lliçó a vista, cant coral)
 • Proves d’instrument (totes les especialitats):
  • Primer curs: 27 de maig de 2019 a les 10 h. (horaris individuals a determinar)
  • De segon a sisè: 28 de maig de 2019 (horaris individuals a determinar) 
 • Comissions avaluadores i resultats de les proves:
  • Publicació composició comissions avaluadores: 11 d’abril de 2019.
  • Publicació de resultats (de cada part i finals) en el tauler d’anuncis del centre i a la web. Important: no es donarà informació personal per cap altre mitjà:
  • Qualificacions provisionals: 29 de maig de 2019.
  • Període de reclamacions: 29 de maig al 3 de juny de 2019 (per escrit davant la comissió avaluadora).
  • Qualificacions definitives i llista d’admesos: 5 de juny de 2019.
 • Matrícula per als alumnes nous que han aprovat les Proves d’accés:
  • Del 7 al 14 de juny de 2019, ambdós inclosos.
 • Convocatòria extraordinària de setembre:
  • Prova llenguatge musical de tots els cursos i especialitats:
   a determinar
  • Prova instrumental de totes les especialitats i nivells. Publicació de les aules, dies i horaris 2 de setembre de 2019.
 • Certificació i validesa de la prova:
  • S’expandirà un certificat acreditatiu de la superació de la prova d’accés.
  • La superació de la prova d’accés és vàlida per a la matriculació als ensenyaments de què es tracti, EXCLUSIVAMENT en el curs acadèmic 2019-2020.
  • La superació de la prova no suposa l’obtenció de plaça.


Abril 2019

Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • INSCRIPCIÓ PROVES ACCÈS
2
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • INSCRIPCIÓ PROVES ACCÈS
3
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • INSCRIPCIÓ PROVES ACCÈS
 • VETLLADA D'ADULTS
4
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • INSCRIPCIÓ PROVES ACCÈS
5
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • INSCRIPCIÓ PROVES ACCÈS
6
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • INSCRIPCIÓ PROVES ACCÈS
 • ASSAIG ORQUESTRA TUTTI FRUTTI
 • MONA amb l’Orquestra TUTTI FRUTTI
 • BATALLA DE COMBOS
7
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • INSCRIPCIÓ PROVES ACCÈS
8
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • INSCRIPCIÓ PROVES ACCÈS
 • VETLLADA CLÀSSIC + CONCERT CAMERATA + DIAULA
9
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • INSCRIPCIÓ PROVES ACCÈS
 • VETLLADA MODERN
10
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • BATALLA DE COMBOS
11
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
12
 • EXÀMENS INSTRUMENT PROFESSIONAL/CAMBRA (hores de classe)
 • BERENAR MUSICAL
13
 • VACANCES SETMANA SANTA
14
 • VACANCES SETMANA SANTA
15
 • VACANCES SETMANA SANTA
16
 • VACANCES SETMANA SANTA
17
 • VACANCES SETMANA SANTA
18
 • VACANCES SETMANA SANTA
19
 • VACANCES SETMANA SANTA
20
 • VACANCES SETMANA SANTA
21
 • VACANCES SETMANA SANTA
22
 • VACANCES SETMANA SANTA
23
24
25
26
27
28
29
30

La prova d’accès la convoca cada any el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La inscripció es fa al llarg dels mesos de febrer/març i la prova es fa en els mesos de maig/juny. Posteriorment es publica la llista d’admesos. En cas que hi hagi places vacants hi ha una segona convocatòria al setembre.

Continguts i repertori per a les proves d’accés per a cada especialitat

MATÈRIA 1r CURS 2n CURS 3r CURS 4rt CURS 5è CURS 6è CURS
Llenguatge Musical  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Llenguatge Musical Modern  Programa  Programa
INSTRUMENTS 1r CURS 2n CURS 3r CURS 4rt CURS 5è CURS 6è CURS
Piano  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Guitarra  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Violi  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Viola  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Violoncel  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Contrabaix  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Flauta Travessera  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Oboè  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Clarinet  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa  Programa
Fagot  Programa  Programa  Programa Programa Programa Programa
Trompeta  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Trompa  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Saxofòn  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Flauta de Bec  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Baix Elèctric  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Guitarra Elèctrica  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Percussió Moderna  Programa  Programa Programa Programa Programa Programa
Cant  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Flabiol i Tamborí  Programa Programa Programa Programa Programa Programa
Tenora  Programa Programa Programa Programa Programa Programa