Iniciació Musical

És el moment de descobrir i potenciar les habilitats musicals de l’infant. Cantar per conèixer la veu, picar per desenvolupar la consciència del pols musical i la competència del ritme i finalment ballar i moure’s utilitzant el cos com a una eina fonamental per a la comprensió i interiorització musical.

Iniciació musical P3: l’audició musical com a eix de partida esdevé l’element generador de descoberta i aprofundiment del moviment corporal i del discerniment auditiu. Experimentem abans d’aprendre i aprenem tot experimentant totes les qualitats del so. Iniciació musical P4: l’educació sensorial és l’element essencial i fonamental. L’aspecte rítmic en el treball motor, permet obtenir coordinació, independència de moviments i millora de la motricitat. Amb les audicions preparem l’oïda en l’aspecte melòdic, el cos en moviment harmònic i adquirim coneixements teòrics musicals bàsics sense adonar-nos-en. Iniciació musical P5: a través d’exercicis musicals estimulem la memorització, la improvitsació, l’audició i l’anàlisi musical. El moviment corporal permet crear una imatge interior del so i del ritme. Creem, imaginem. Amb el treball col·lectiu estimulem la sensibilitat i l’espontaneïtat. En el treball de l’educació de l’oïda ens movem a tres nivells de percepció: sentim, escoltem i entenem. L’infant participa, interpreta i crea i comencem a llegir i a escriure música.

Els instruments que fem servir a l’aula d’iniciació musical són instruments de percussió menor, instruments de plaques i tot tipus de material que ens serveixi per fer ritmes, moviment corporal i jocs musicals com pilotes, aros, mocadors, etc. Els instruments pròpiament dits (violí, saxofon, piano, etc.) els començaran a aprendre a tocar a primer de primària.

Tot i que en molts aspectes de la seva vida encara no són ni de lluny autònoms, l’espai setmanal d’una hora de contacte amb la música ens serveix des del punt de vista formatiu per assentar les bases de les habilitats musicals però sobretot des del punt de vista del desenvolupament de l’infant. En aquest sentit, cada vegada són més abundants els estudis que demostren els beneficis de la música en la formació integral dels infants.

La iniciació musical parteix del joc, de la imaginació, de la creativitat. Ara bé, totes les activitats proposades tenen un rerafons i un objectiu marcadament formatiu.