Iniciació Musical

Ajudar que la música formi part i s’integri en la vida familiar és l’objectiu principal d’aquesta activitat. Les famílies i els seus fills, a través d’un “circuit” de cançons, realitzaran un seguit d’activitats on adult i infant es relacionaran a través de la música. Cada cançó del circuit porta associada una activitat que pot anar des de el ball, el massatge, la pregunta resposta, la gestualitat, el joc o la celebració d’una festivitat.

A partir de l’any, quan l’infant ja es mou a quatre grapes, és l’edat indicada per a començar música en família.

Oi tant! tota la família està convidada a participar de l’activitat!

Tot i que intentem organitzar els grups de música en família amb edats similars, s’ha de tenir en compte que aquesta és una activitat de sensibilització musical i no de “formació musical” i per tant, un grup on les edats poden ser diferents (d’1 a 4 anys)