Veu i Espectacle

Els nens de P5 que vulguin cantar, ho poden fer en el nostre grup de Veu i Espectacle petits. Els nostres grups de veu s’allunyen deliberadament de la coral tradicional per centrar-se en un repertori modern i actual molt més proper a l’entorn musical que envolta als nostres infants d’avui dia. Volem que cantar sigui una manera el més natural possible d’expressar una emoció, un sentiment i per tant que no es quedi en una activitat exclusivament de veu sinó també d’espectacle que integri una posada en escena.